De offerte:

  • Wordt opgesteld a.d.h.v. uw aanvraag en u per mail aangeboden
  • Is 14 dagen geldig

De betaling:

  • Indien de offerte akkoord is, geldt er een aanbetaling van 20%
  • Bij inplanning/start van het project dient er 50% betaald te worden.
  • En het restant 30%, bij oplevering middels pin of contante betaling, of vooraf d.m.v. bankoverschrijving.
  • Of zoals in overleg is besproken.
  • Voor alle betalingen geldt dat u tijdig een factuur ontvangt.

Kleine projecten:

  • Hiervoor wordt geen offerte gemaakt.
  • Voor betaling geldt: Volledig en direct bij aflevering d.m.v. contante – of pin betaling.

Garantie:

Op de werkzaamheden geldt een garantie van 1 jaar, mits er door u of derden geen (herstel)poging ondernomen is .

Reclames:

  • Kunnen binnen 8 dagen na betaling van de volledige factuur ingediend worden.